Geri Bildirim

Arama
Geribildirim
Beşeri Sistemler 1 *
Beşeri Sistemler 1 *
Üyelik girişi yaparak içeriği daha önce ne kadar süre çalıştığınızı bilebilirsiniz... Giriş Yap
Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

NÜFUS ( DEMOGRAFİ ):

Nüfus: Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına denir.

 • Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. ( Nüfus 13,6 milyon )
 • 1990 yılına kadar nüfus 5 yılda bir sayılırdı.1990'dan sonra 10 yılda bir sayılmasına karar verildi.
 • 2020 TÜİK verilerine göre nüfusumuz 83 milyon 154 bin 977 kişidir. ( Nüfus verileri yılda yıla değişiklik gösterir.)

Cumhuriyetten Günümüze Nüfus Değişimi

1939 - Hatay'ın Anavatana Katılması ------ Nüfus artış hızı artmıştır.

Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

1945 - 2. Dünya Savaşı ------ Nüfus artış hızı azalmıştır

1960 / 65 - Dış Göçler ------- Nüfus artış hızı azalmıştır.

Günümüz - Aile Planlaması + Kadının İş Hayatına Girmesi + Kentleşme + Eğitim Seviyesinin Yükselmesi  ------ Nüfus artış hızı azalmıştır.

 • Nüfus artış hızının en az olduğu tarih 1945 yılıdır. Bunun sebebi; II. Dünya Savaşıdır. Unutma; Nüfusun en az olduğu yıl 1945 değildir. Çünkü Nüfus her yıl artar. Eğer ki gerçek nüfus artış hızı (+) seviyelerden (–) seviyelere düşerse o zaman nüfus azalır.

Dünya Nüfusunda 3 Sıçrama Dönemi

q  Alet Yapımı; İnsanları yabani hayvanlara karşı kendini koruması

q  Tarım + Yerleşik Hayat; İnsanların yeme – içme alışkanlıklarının değişmesi ve daha rahat bir yaşama kavuşması

q  Sanayi Devrimi; Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve çalışma şartlarının iyileşmesi

DÜNYA’DA UYGULANAN NÜFUS POLİTİKALARI

ARTTIRICI POLİTİKA

Yaşlı nüfusun fazla olduğu, doğum oranının çok düşük olduğu, nüfusun azalma tehlikesine karşı genellikle Avrupa ülkelerinin uyguladığı politikadır. ( İtalya + İngiltere + Fransa + Hollanda )

AZALTICI POLİTİKA

Gelişmemiş ülkelerin uyguladığı bir politikadır. Özellikle Afrika ülkeleri bu nüfus politikasını kullanmaktadır. ( Ekonomi zayıf, Nüfus fazla ise ) –         ( Nijerya + Sudan + Çad + Kenya ) gibi

İYİLEŞTİRİCİ POLİTİKA

Gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı nüfus politikasıdır. En güzel örnek verebileceğimiz ülke Meksika’dır. Ülkemizde iyileştirici nüfus politikası uygulamaktadır.

 

DOĞAL FAKTÖRLER İ

klim Özellikleri:

 • Kıyılarda yağış ve sıcaklık fazla olduğu için nüfus fazla, iç kesimlerde yağış ve sıcaklık az olduğu için nüfusta azdır.
 • Ülkemize bakıldığında nüfusun kıyılarda toplandığı görülür.
 • Dünya’da ise nüfusun en yoğun olduğu kısımlar Orta Kuşaktır. ( Ilıman olması )

Yer şekilleri:

 • Dağlık ve Engebeli bir yer de; Ulaşım zor, Sanayi gelişmemiş, Tarım alanı dar, İklim soğuk olduğundan Nüfus da az olur.
 • Doğu Anadolu Bölgesinde nüfusun az olması.

Toprak Özellikleri:

 • Bir yer de toprak verimliyse tarımsal etkinlikler yoğun olur. Bu durum bu alanlarda nüfusun yoğun olmasını sağlar.
 • Ülkemizde; Adana / Çukurova, Kıyı Ege
 • Dünya’da; Mısır / Nil çevresi, Hindistan ve Çin çevresi

Su Kaynakları:

 • Su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde (akarsu kenarları) nüfuslanma fazladır.
 • Ayrıca; Dünya’daki ilk yerleşmelere bakıldığında su kaynaklarına yakın alanlarda kurulmuştur.
 • İlk yerleşmeler; Mısır ( Nil nehri ) + Hindistan ( İndus – Ganj nehirleri ) + Çin ( Gök ırmak – Sarı ırmak nehirleri ) + Mezopotamya ( Fırat – Dicle nehirleri )

Bitki Örtüsü:

 • Nüfusun dağılışını en az etkileyen faktördür.
 • Ayrıca iklime bağlı olarak değişiklik gösterir. ( İklime bağlı )
KÜNYE (İçeriği Üreten Öğretmenimiz)

Murat Demirci
İletişim Kur
Öğretmeni tanı

İçeriğin Puanı:


Ortalama: 0 yıldız