Geri Bildirim

Arama
Geribildirim
Beşeri Sistemler 3 *
Beşeri Sistemler 3 *
Üyelik girişi yaparak içeriği daha önce ne kadar süre çalıştığınızı bilebilirsiniz... Giriş Yap
Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

NÜFUS PİRAMİTLERİ:

EŞ KENAR ÜÇGEN

q  Yüksek doğum ve Ölüm oranlarına sahip ülkelere aittir.

q  Gelişmemiş ülkeler.

q  Bangladeş, Çad, Kenya, Sudan, Afganistan, Somali, Etiyopya

q  Afrika Ülkeleri

 

İÇ BÜKEY KENARLI

q  Doğum oranlarının yüksek olduğu ancak 0-5 yaş arasındaki ölüm oranlarının düştüğü ülkelerdir.

q  Gelişmemiş Ülkelere aittir.

q  İran-Nijerya

ASİMETRİK

q  Ölüm oranlarının düşük olduğu ve son yıllarda doğum oranlarında hızlı bir düşüşün gözlemlendiği ülkelere aittir.

q  Türkiye, Çin, Hindistan

ARI KOVANI

q  Düşük doğum oranı ve düşük ölüm oranına sahip olan ülkelere aittir.

q  Durağanlık söz konusudur.

q  Gelişmiş ülkelere aittir.

q  Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Danimarka, Belçika, İsveç

ÇAN

q  Uzun süre düşük olan doğum ve ölüm oranlarından sonra doğum oranında yükselme görülen ülkelere aittir.

q  ABD ve Kanada

q  Gelişmiş ülkelere aittir.

 • Türkiye geçmişte; Eşkenar üçgen piramidine sahipti, şuan asimetrik nüfus piramidine sahiptir. Gelecekte ise nüfus piramidimiz Arı Kovanı olacaktır.

GÖÇ

Ülkemizde Meydan Gelen Göçler:

 • Ülkemizi ilgilendiren göçlerin %87'sini Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya gibi Balkan Ülkeleri oluşturur.

 

Geçmişten Günümüze Göçler:

Kavimler Göçü ( 375 ):

 • Tarihteki en büyük kitlesel göçtür. Temelinde iklim değişikliği vardır. Sonuçları genel anlamda siyasal alanda olmuştur.

Yeni Dünya Göçleri:

 • Coğrafi Keşiflerle başlayan göçlerdir.
 • Kristof Kolomb - Macellan - Vasco da Gama Bartelmi Diaz coğrafi keşiflere katılmıştır.
 • Özellikle Amerika Kıtasının keşfiyle Avrupa'dan göçler yaşanmıştır.
 • Göçlerle birlikte İngiliz ve Fransızlar Kuzey Amerika'da, İspanyollar ve Portekizliler Güney Amerika'da ticaret kolonileri kurmuştur.

Coğrafi Keşifler Haritası:

 

Coğrafi Keşifler ve Sonuçları:

 

Mübadele Göçleri:

 • Siyasi Göçlere örnektir. ( Zorunlu )
 • Anlaşmalara bağlı olarak ülkeler arası yapılan göçlerdir.

Örnekler; Lozan Antlaşması ile Türkiye - Yunanistan arasında Romanya ve Bulgaristan arasında

Beyin Göçü:

 • Geri kalmış ülkelerdeki nitelikli insanların gelişmiş ülkelere göç etmesi.

İşçi Göçü:

 • Almanya --- İtalya, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Türkiye'den göç almıştır.
 • Fransa  ---- Fas - Tunus ve Cezayir'den ( Kuzey Afrika ) işçi göçü almıştır.
 • Arap Ülkeleri ---- 1980’li yıllarda özellikle inşaat sektörü için göç almıştır.

 

İÇ GÖÇ

 • Türkiye'de meydana gelen göçlerdir.
 • Nüfusu arttırmaz ya da azaltmaz.
 • Nüfusun ülke içindeki dağılışını etkiler.

 

İç Göçün Yönü 

·       En fazla göç Kentten Kente doğrudur.

İç Göçün Sebepleri

·        Kırsal Alanda hızlı nüfus artışı

·        Kırsal Alanda iş imkânlarının sınırlı olması

·        Kırsal Alanda eğitim, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması

·        Miras yoluyla toprağın parçalanması

·        Erozyondan dolayı toprağın verimsizleşmesi

·        Tarımda makine kullanımı

İç Göçün Sonuçları

·        Sanayi tesisleri kent içinde kalır.

·        Konut sıkıntısı yaşanır.

·        Kentlerde işsizlik artar.

·        Alt yapı sorunları ortaya çıkar.

·        Düzensiz yerleşme                       ( Gecekondulaşma - Çarpık Kentleşme )

·        Ülke genelinde nüfus dengesiz dağılır.

Kırsal Alandan Kentlere doğru göçün en önemli sebebi tarımda makine kullanımıdır. ( İnsana ihtiyacın azalması )

 • Kalıcı göçlerde göç süresi 1 yıldan fazladır. Dönemlik göçlerde ise 1 yıldan azdır.

Dış göçlerin en önemli sebebini Ekonomi oluşturur.

 

KÜNYE (İçeriği Üreten Öğretmenimiz)

Murat Demirci
İletişim Kur
Öğretmeni tanı

İçeriğin Puanı:


Ortalama: 0 yıldız