Geri Bildirim

Arama
Geribildirim
Dil Bilgisi Karma 3 *
Dil Bilgisi Karma 3 *
Üyelik girişi yaparak içeriği daha önce ne kadar süre çalıştığınızı bilebilirsiniz... Giriş Yap
Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

SORU 24         Çocuklar bu gece erkenden uyudular.

 

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

 

A) Yakıtı tükenen araba yolun ortasında durdu.    B) Vazoyu iki raf arasındaki bölüme yavaşça bıraktı.

 

C) Dosyaları tarif edilen yere güzelce yerleştirdi.  D) Hayatındaki kimsesizliği onun sevgisiyle doldurmuştu.

 

E) O da teyzesi gibi öğretmen olmayı çok istiyordu.      

 

Cevap A Örnek cümleye baktığımızda “uyudular” yüklemi geçişsiz, etken bir fiildir A’daki "durdu” yüklemi geçişsiz ve etken bir fiildir. B, C, D ve E seçeneklerindeki yüklemler ise geçişli ve etkendir.

 

 

SORU 25 Aşağıdakilerin hangisinde “de”, "da" bağlacı cümleye “eşitlik, gibilik" anlamı katmıştır?

 

A) O kitabı okumuş da anlayamamış.                B) Dünya tersine dönse de vazgeçmem.

 

C) Gurbete gitti de bir kez bile aramadı.            D) Sözünü ettiğin filmi aldım da izlemedim.

 

E) Gazetedeki yarışma ilanını ben de görmüştüm.      

 

Cevap E “De" bağlacı A, C, D seçeneklerinde "ancak" anlamına gelerek birbiriyle olumsuz anlam veren durumları birbirine bağlamış, B’de “bile" anlamına gelmiş ve kesinlikle yapılmayacak bir durumu anlatmış. E'de ise “ben de" diyerek kendisinin de gördüğünü belirtmiş.

 

 

SORU 26 Yeni tanışılan bir insanın konuşmasından veya hareketlerinden eğitimi, dünyaya dair görüşü ve kültürel birikimi rahatlıkla anlaşılabilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?            

 

A) Birleşik fiil               B) Zarf (belirteç)         C) Edat            D) Bağlaç          E) Belgisiz sıfat Cevap C "Anlaşılabilir” sözü birleşik fiildir; “rahatlıkla " sözü zarftır; “veya", “ve" sözcükleri bağlaçtır; “bir” sözü belgisiz sıfattır. Cümlede edat görevinde bir sözcük yoktur.

Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

SORU 27 "Artık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?

 

A) Ben hazırım, artık yemeğe gidebiliriz.                        B) O elindekini artık bana verebilirsin.

 

C) Yemek artıklarını sokak hayvanlarına verebiliriz mesela.     D) Havalar soğudu, artık kışlıkları çıkarabiliriz.

 

E) Sessiz ol artık, biraz da ben konuşacağım.     

 

Cevap C "Artık” sözü A’da "şimdi” anlamında yani zarf olarak; B’de “elindekini" sözcüğünün sıfatı olarak; D'de "bundan sonra” anlamında zarf olarak; E’de yine zaman anlamı vererek zarf görevinde kullanılmıştır. C’de “yemek artıkları" sözünde artık "geriye kalan parçalan" ifade eden bir ad olarak kullanılmıştır.

 

 

SORU 28 14. yüzyılda oluşan Dede Korkut hikâyelerinin Oğuz Destanı'nın birçok özelliğini taşıması ve destandan hikâyeye geçişin spesifik bir örneği olması açısından, Türk hikâyeleri arasında, özel bir yeri ve önemi vardır.

Bu cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A)  Yukarıdaki cümle isim cümlesidir.

 

B)  Fiilimsilerle oluşturulmuş birleşik bir cümledir.

 

C)  İsim tamlamalarında araya sözcük girmiştir.

 

D)  Nesnesi, “destandan hikâyeye geçişin spesifik bir örneği olması"dır.

 

E)  Cümlede özel ve cins isimlere yer verilmiştir.

 

Cevap D          Cümlenin nesnesi “özel bir yeri ve önemi” ifadesidir. Dolayısıyla D’de söylenen yargı

 

yanlıştır.

 

A =>Yüklem görevinde bulunan “vardır" sözü ekeylem almış bir ad olduğundan, cümle ad cümlesidir. B => Oluşan, taşıması, geçiş, olması” sözcükleri eylemsi olduğundan eylemsilerle oluşturulmuş bileşik bir cümledir.

C => “Oğuz Destanı’nın birçok özelliği" ad tamlamasında araya sözcük girmiştir.

 

E =>     Oğuz Destanı" gibi özel adlar; hikaye, örnek gibi özel adlara ve cins adlarına yer verilmiştir

SORU 29 Babası önce şaşırdı ve şöyle dedi ( ) “Ne oldu ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki mutsuzluğa bir anlam verememişti ( ) “Oyuncaklarımı, dedemin bana yaptığı kağıttan kuşu, geçen yazdan kalma kırmızı uçurtmamı, parlak ve kırmızı ayakkabılarımı ( ) Fark ettim de ne kadar güzel bir hayatım ve her şeyim varmış ( )değil mi baba?” Bu parçada yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?         

A) (:) (;) (.) (...) (,)      B) (!) (,) (:) (.) (,)  C) (!) (;) (...) (.) (;)    D) (:) (,) (.) (...) (,)     E) (,) (?) (:) (.) (!)

 

CEVAP D Cümlede ‘’dedi’’ sözcüğünden sonraki ifade ‘’tırnak’’ içinde verildiğinde ilk boşluğa iki nokta gelmelidir. Bu durumda cevap Ya A ya D olabilir. Soru anlamı katan ikinci cümlede soru işareti en sona konmuş ve ‘’neyi ‘’ sözcüğü küçük harfle başlamış bu nedenle ikinci boşluğa ‘’virgül ‘’gelir.

SORU 30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık

yapılmıştır?

 

A)  Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri’mizin önde gelen turistik değerlerindendir.

 

B)  Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldıktan sonra vücut buldu.   

 

C)  Askerdeki oğulcuğu Metin’den gelen son mektubu sevinçle okudu.

 

D)  Üniversitemizde online sınavların 15 Ocak’ta başlayacağı duyuruldu.        

 

 

E)  TTK’nin bir diğer görevi de Türkiye tarihini incelemek ve sonuçlarını yaymak amacı ile seminerler düzenlemektir.   

Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

CEVAP B Kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle ‘’Bakanlar Kurulu’nda ‘’değil ‘’Bakanlar Kurulunda ‘’şeklinde yazılmalıdır.

 

SORU 31 Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 

A)  İdraksiz, şuursuz geçen günlerimiz için teessüfler edeceksiniz.

B)  Bu aç adama yeni elbisenin ne derece faydalı olacağını okuyucularımızın takdirine arzediyoruz.

 

C)  Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti.

 

D)  Ufak bir dikkatsizlik bütün emeklerimi mahvetti.

 

E)  Bundan âlâ seyri nerede bulacak garipler?

 

CEVAP B ‘’Arz ediyoruz ‘’kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığından ayrı yazılmalıdır. Diğer

 

cümlelerde yer alan birleşik fiillerden yazımı doğrudur.

 

SORU 32 (I) Sokakta müzik yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var: Zihnin akış hâlini

 

kullanmak. (II) Bilim adamlarınca Trans hâli olarak da bilinen bu akış, tamamıyla bir etkinliğe

 

odaklandığımız durumlar için ifade ediyor. (III) Mesela bir maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz

 

vücudunuzun hareketlerine odaklanır. (IV) Kas hareketlerinizi, ayaklarınızın yere bastığını hissetmeye

 

başlar; benliğinizin kaybolduğunu gözlemlersiniz. (V) Bu tür durumlarda odaklanılan beceriler en üst

 

seviyede gerçekleştirilir.

 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

 

A)    I                          B) II                            C) III                           D) IV                   E) V

 

CEVAP D Parçada yer alan  I “çok önemli bir yetenek”

 

II “bir etkinliğe odaklandığımız durumlar”,  III “tüm dikkatiniz”

 

V “Bu tür durumlarda odaklanılan beceriler”, “en üst seviyede” ifadeleri sıfat tamlaması olarak

 

kullanılmıştır. Parçanın IV numaralı cümlesinde sıfat tamlaması yoktur.

 

 

 

SORU 33 Her yıl, zamanı geldiğinde ince İstanbul’un mahallelerinden Boğaz’ın köylerine yoğun göçler

        I                                                                                           II

 

başlardı. Eski İstanbul hanımefendileri ve beyefendileri; Boğaziçi’nin civarına yapılmış ve geniş

III

 

avlularıyla, kerevet, şilte ve halılar üstünde yer minderlerini andıran eski püskü eşyalarla dizayn edilmiş

    IV

odaları bir hayli geniş, iç ferahlatıcı yalılarına taşınırlardı.

                                                  V                                                           

 

Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) I. sözcük belirtme durumu eki almıştır.                    B) II. sözcük iyelik eki almıştır.

 

C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.                            D) IV. sözcük çokluk eki almıştır.

 

E) V. sözcük geniş zaman eki almıştır.

 

CEVAP A Belirtme durumu eki ile iyilik ekini ayırt etmek için bu eklerden birini alan sözcüğün başın

 

benim, senin, onun, bizim ,sizin, onların ifadelerinden uygun olanını getirdiğimizde anlamlı oluyorsa

 

iyelik eki; anlamlı  olmuyorsa hal eki olur. “ONUN zamanı” ifadesi anlamlı olduğu için zamanı sözcüğü

 

iyelik eki almıştır. “Köylerine sözcüğü iyelik eki almıştır. ”Yapılmış” sözcüğü sıfat-fiil eki almıştır.

 

“Minderleri” sözcüğü çokluk eki almıştır. “taşınırlardı” sözcüğü geniş zaman eki almıştır.

 

KÜNYE (İçeriği Üreten Öğretmenimiz)

Ferhat Gökhan Kırdağ
İletişim Kur
Öğretmeni tanı

İçeriğin Puanı:


Ortalama: 0 yıldız