Geri Bildirim

Arama
Geribildirim
Doğal Sistemler 1 *
Doğal Sistemler 1 *
Üyelik girişi yaparak içeriği daha önce ne kadar süre çalıştığınızı bilebilirsiniz... Giriş Yap
Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

DOĞAL SİSTEMLER

DOĞA VE İNSAN

 COĞRAFYA’NIN BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA İLKELERİ

İNSAN’IN DOĞAYA / DOĞA’NIN İNSANA ETKİSİ

YERYÜZÜNDE YERLEŞME

Dünya’daki Anökümen Sahalar

 • Dağlık Alanlar
 • Çöller
 • Bataklıklar
 • Kutuplar
 • Tropikal Yağmur Ormanları

 Yerleşmeyi Etkileyen Doğal Faktörler:                          

 • İklim ( sıcaklık ve yağış )
 • Yer şekilleri
 • Su Kaynakları
 • Toprak
 • Doğal Bitki Örtüsü

İklim:

 • Ekvator ve çevresinde yerleşmelerin 2000 metreden sonra başlaması.
 • Dünya nüfusunun yarısından fazlasının Orta kuşakta ( Ilıman ) yer alması.
 • Kutuplara yakın alanlarda ve Çöllerde yerleşmenin seyrek olması.

Yer şekilleri:

 • Dağlık ve engebeli alanlarda ( Ulaşımın zor olması, İklimin elverişsiz olması, Tarım alanlarının dar ve parçalı olması, Sanayinin gelişmemesi ) yerleşmenin seyrek olması. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi

Su Kaynakları:

 • Dünya’da ilk yerleşmelere bakıldığın iklimin elverişli ve su kaynaklarına yakın alanlarda kurulmuştur.

Toprak Özellikleri:

 • Verimli toprakların olduğu alanlarda yerleşmeler yoğundur. Örneğin; Adana (Çukurova), Mısır (Nil Deltası), Hindistan ve Çin vb.

Bitki Örtüsü:

 • Bitki örtüsü iklime bağlı olarak değişse de yerleşmeyi en az etkileyen faktördür.

NOT! : Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör iklimdir.

 • Dünya’nın en yüksek başkenti; Bolivya’nın Başkenti LA PAZ şehridir. ( Yaklaşık 3640 m yükseltiye sahiptir. ) 
 • Dünya’da kutup alanlarına en yakın yerleşmeler Rusya’da yer alan Dikson, Ust Nera,  Yakutsky şehirleridir. ( Doğalgaz rezervleri olmasından dolayı ). 

COĞRAFYA’NIN 4 ANA UNSURU ( MUHTEŞEM DÖRTLÜ )

ATMOSFER ( Hava Küre ) :

 • Yeryüzünü saran gaz tabakasıdır.
 • Atmosfer; Azot(%78) - Oksijen ( %21) ve diğer gazlar (%1) bileşiminden oluşur.

 

Coğrafyayı ilgilendiren kısmı en alt katman olan troposferdir. ( İklim olayları bu tabaka da gerçekleşir. Çünkü Su Buharı / Nem ’in %100’ü bu katmanda bulunur. )

ATMOSFERİN KATMANLARI:

Troposfer:

 • Ekvatorda kalınlığı fazla kutuplarda azdır.
 • Gazların %75 i bu katmandadır.
 • Hem yatay hem de dikey hava hareketleri görülebilir.
 • Dikey hava hareketi ( yağış ) Yatay hava hareketi ( rüzgârları ) temsil eder.

Stratosfer:

 • Yatay hava hareketleri görülür. (Jet rüzgârları)
 • Ozon tabakası bu katmandadır. Güneşten gelen zararlı ışınları engeller.

Mezosfer:

 • Göktaşının parçalandığı katmandır.

Termosfer:

 • En sıcak katmandır.
 • Kutup ışıkları (Aurora) burada bulunur.
 • İyonlaşma bu katmandadır. Radyo dalgaları bulunur.

Ekzosfer:

 • Haberleşme ve uydunun bulunduğu katmandır.
 • En dış katman olup yer çekimi en azdır.

 

Litosfer ( Taş Küre ) :

 • Yer kürenin en dış katmanıdır.
 • En sert ve en ince katmandır.
 • Kayaçlardan oluşur. Kayaçların çözünmesiyle ise toprak oluşur.

Hidrosfer ( Su Küre ) :

 • Okyanus, Deniz, Göl, Akarsu, Buzullar, Yeraltı sularından oluşur.

Biyosfer ( Canlılar Küresi ) :

 • Atmosfer, Litosfer, Hidrosferden oluşur.
 • Tüm canlı türlerini ve ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Canlıların yaşadığı katmandır.
KÜNYE (İçeriği Üreten Öğretmenimiz)

Murat Demirci
İletişim Kur
Öğretmeni tanı

İçeriğin Puanı:


Ortalama: 0 yıldız