Geri Bildirim

Arama
Geribildirim
ÜNİTE: 1 DOĞA VE İNSAN
ÜNİTE: 1 DOĞA VE İNSAN
Üyelik girişi yaparak içeriği daha önce ne kadar süre çalıştığınızı bilebilirsiniz... Giriş Yap
Reklam İstemiyorum Burada Reklam Yayınlamak İstiyorum

ÜNİTE: 1 DOĞA VE İNSAN

EKONOMİK COĞRAFYA

 • Tarım ve Hayvancılık Coğrafyası
 • Turizm Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Ticaret Coğrafyası
 • Sanayi Coğrafyası
 • Maden Coğrafyası
 • Enerji Kaynakları

BEŞERİ COĞRAFYA

 • Nüfus Coğrafyası

( Demografi )

 • Yerleşme Coğrafyası

FİZİKİ COĞRAFYA

 • Yeryüzü şekilleri

( Jeomorfoloji )

 • İklim Bilgisi

( Klimatoloji )

 • Sular Coğrafyası

( Hidrografya )

 • Canlılar Coğrafyası

( Biyocoğrafya )

 • Toprak Coğrafyası

( Pedoloji )

 • Doğal Afetler Coğrafyası
COĞRAFYA’NIN BÖLÜMLERİ

 • Olayların nedenlerini inceler.
 • Örneğin; Ekvator ve çevresi neden sıcak, çölde yağış neden az vb...
COĞRAFYA İLKELERİ
 • Coğrafi olayların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler.
 • Örneğin; Fay hatları, Sıcak su kaynakları, Deprem riskinin fazla olduğu yerler birbirlerine paraleldir.
 • Olayların yeryüzündeki dağılışını inceler.
 • Sadece coğrafya bilimine özgüdür
 • Örneğin; Dünya’da yağışın fazla ve az olduğu yerler


İNSAN’IN DOĞAYA / DOĞA’NIN İNSANA ETKİSİ

DOĞA’NIN İNSAN ETKİSİ
Doğanın insana egemen olması ve üstünlük sağlamasıdır.

Örnekler:

 • Ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi

( Norveç ve Japonya’da balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesi )
(Doğu Anadolu’da Büyükbaş Hayvancılık, İç Anadolu’da Küçükbaş hayvancılığın yapılması )

 • Volkanik patlamaların etkisi

(2010 yılında İzlanda da patlayan bir volkan sonucu Avrupa hava trafiğinin 1 hafta boyunca aksaması)

 • Mesken Tipleri

( Karadeniz’de evlerin Ahşap, İç Anadolu’da ise Kerpiçten olması )

 • Doğal Afetlerin can ve mal kaybına neden olması
 • Giyim –Kuşam üzerinde etkisi

( Ekvatora yakın yerlerde insanların ince kıyafetler, Kutuplara yakın alanlarda ise insanların kalın kıyafetler giymesi )

İNSAN’NIN DOĞAYA ETKİSİ
İnsanın doğaya egemen olması ve üstünlük sağlamasıdır.

Örnekler:

 • Yol + Köprü + Tünel yapılması

( İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Tüneli )
( Mısır’da yer alan Süveyş Kanalı vb. )

 • Denizden toprak kazanılması ( Polder )

( Japonya ve Hollanda polderleri )


YERYÜZÜNDE YERLEŞME

Dünya’daki Anökümen Sahalar

 • Dağlık Alanlar
 • Çöller
 • Bataklıklar
 • Kutuplar
 • Tropikal Yağmur Ormanları

Yerleşmeyi Etkileyen Doğal Faktörler:
 • İklim ( sıcaklık ve yağış )
 • Yer şekilleri
 • Su Kaynakları
 • Toprak
 • Doğal Bitki Örtüsü

İklim:

 • Ekvator ve çevresinde yerleşmelerin 2000 metreden sonra başlaması
 • Dünya nüfusunun yarısından fazlasının Orta kuşakta ( Ilıman ) yer alması
 • Kutuplara yakın alanlarda ve Çöllerde yerleşmenin seyrek olması

Yer şekilleri:

 • Dağlık ve engebeli alanlarda ( Ulaşımın zor olması, İklimin elverişsiz olması, Tarım alanlarının dar ve parçalı olması, Sanayinin gelişmemesi ) yerleşmenin seyrek olması. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi

Su Kaynakları:

 • Dünya’da ilk yerleşmelere bakıldığın iklimin elverişli ve su kaynaklarına yakın alanlarda kurulmuştur.

Toprak Özellikleri:

 • Verimli toprakların olduğu alanlarda yerleşmeler yoğundur. Örneğin; Adana (Çukurova) + Mısır (Nil Deltası) + Hindistan ve Çin vb.

Bitki Örtüsü:

 • Bitki örtüsü iklime bağlı olarak değişse de yerleşmeyi en az etkileyen faktördür.

NOT! :
Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör iklimdir.

FYL ( Farkı Yaşamak Lazım ) :

 • Dünya’nın en yüksek başkenti; Bolivya’nın Başkenti LA PAZ şehridir. ( Yaklaşık 3640 m yükseltiye sahiptir. )
 • Dünya’da kutup alanlarına en yakın yerleşmeler Rusya’da yer alan Dikson + Ust Nera + Yakutsky şehirleridir. ( Doğalgaz rezervleri olmasından dolayı )

COĞRAFYA’NIN 4 ANA UNSURU ( MUHTEŞEM DÖRTLÜ )

Coğrafyanın 4 Ana Unsuru


Coğrafya'nın Ana Unsurları

 • Atmosfer (Hava Küre)
 • Litosfer (Taş Küre)
 • Hidrosfer (Su Küre)
 • Biyosfer (Canlılar Küresi)

ATMOSFER ( Hava Küre ) :

 • Yeryüzünü saran gaz tabakasıdır.
 • Atmosfer; Azot(%78) - Oksijen ( %21) ve diğer gazlar (%1) bileşiminden oluşur.

Coğrafyayı ilgilendiren kısmı en alt katman olan troposferdir.( İklim olayları bu tabaka da gerçekleşir. İklim olaylarının bu katmanda gerçekleşmesinin sebebi Su Buharı / Nem ’in %100’ünün bu katmanda yer alması )

KÜNYE (İçeriği Üreten Öğretmenimiz)


İletişim Kur
Öğretmeni tanı

İçeriğin Puanı:


Ortalama: 0 yıldız