Veli Sistemi Nasıl Çalışır?

Veli sistemi öğrencinizin gözüyle sistemi gördüğünüz sistemdir. Bize öğrencinizin bilgileri ile velisi olduğunu gösterir kimlik ekran görüntünüz ve ebeveyni olduğunuz üyemizin kimlik bilgilerini iletmeniz halinde sistem tanımlanır. 18 yaş üstü için öğrencimiz ayrıca imzalı izni gerekmektedir veli sistemi için.