Hayatımız Kimya - Yaygın Malzemeler - KİREÇ - CAM VE BİLEŞENLERİ - CAM TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI - KİL - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

KÜNYE

Ortalama: 0 Yıldız

Bu İçeriğin Videolarını İzle

HAYATIMIZ KİMYA

YAYGIN MALZEMELER

KİREÇ: Yapı malzemelerinde yapıştırıcı ve sertleştirici özelliğinden dolayı kullanılan kalsiyum oksit (CaO) halk arasında kireç ya da sönmemiş kireç olarak bilinir. Kirecin ham maddesi kireç taşıdır. Kireç taşı bileşiminde %90 kadar CaCO3 içerir. Genellikle kireç taşı içinde kil bulunur. Kireçler içindeki kil miktarına göre havada veya hem havada hem suda katılaşabilirler.

KİREÇ ELDESİ
 1. Kireç taşının(CaCO3) ısıtılması ile sönmemiş kireç(CaO) eldesi;

 2. CaCO3(k) → CaO(k) +CO2

   

 3. Sönmemiş kirece(CaO) su eklenmesi ile sönmüş kireç(Ca(OH)2 ) eldesi

 4. CaO(k) + H2 O → Ca(OH)2 (k) + ısı

  Sönmemiş kirecin bağlayıcı özelliği yoktur. Bu nedenle sönmemiş kirecin söndürülmesi gerekir.

 

Kirecin sertleşmesi; Kirecin sertleşmesi CO2 ile olur. Sönmüş kireç(CaCO3) CO2 ile tepkimeye girerek kireç taşına(CaCO3) dönüşür. Çimento doğal kireç taşı ile kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi sonucu elde edilen bir bağlayıcı malzemedir.

Harç agrega (kum, çakıl) gibi maddelerin çimento ya da kireç gibi bir bağlayıcının su ile karıştırılmasından elde edilen hamur kıvamındaki karışımına denir. Harcın sertleşmesi aşağıdaki şekilde olur.

Ca(OH)2(K) + CO2(g) → CaCO3(K) + H2O(S)

 

Agrega tanelerinin boyutuna göre harçlar İnce harç, orta harç, kaba harç şeklinde sınıflandırılır. Çimento ile elde edilen harca beton denir.

Beton binaların iskeletinin oluşturulmasında taşıyıcı eleman, duvarlara uygulamasında ise dekoratif eleman olarak uygulanır. Harcın yüzey üzerinde tutunmasına sıva denir.

 

CAM VE BİLEŞENLERİ

Camlar teorik olarak akışkanlığı çok düşük olan sıvılardır. Camın kimyasal yapısı incelendiğinde ana bileşenin kum (SiO2) olduğu görülür. Bunun dışında çeşitli metal oksitleri bünyesinde barındıran bir maddedir. 

Camın bileşimini oluşturan üç madde vardır. Bunlar; oksitler, eriticiler ve sabitleştiricilerdir.

 • Camın ana bileşenleri SiO2, B2O3, P2O5 gibi yarı metal ya da ametal oksitleridir. Bu maddeler ısıtıldıklarında ağ örgülü yapı oluşturmaktadır.
 • Cam üretiminde yaygın olarak kullanılan eriticiler Na2O, K2O, ve Li2O’dir. Bu maddeler safsızlık oluşturarak erime sıcaklığını 200 0 C kadar düşürmektedir.
 • Camın kimyasal maddeler karşısında bozunmasını engellemek, kırma indisini ayarlamak, elektriklenme özelliğini kontrol etmek için gerekli maddelere sabitleştirici denir. Bunlar; CaO, BaO, PbO, MgO, ZnO tir.

 

CAM TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

 

Soda-Kireç Camı (Adi Cam): Yumuşama sıcaklığı düşüktür. Sıcaklık değişimine karşı dirençsiz ve ışık geçirgenliği yüksek camlardır.

Kurşun Camı (Kristal Camı): Soda kireç camında kireç yerine PbO’in kullanıldığı camlardır. Yumuşama özelliği adi camdan düşük, işlenebilme özelliği, ışığı kırıp yansıtabilme özellikleri yüksektir.

Borosilikat Camları: B2O3’ ün kullanıldığı camlardır. Yumuşama sıcaklıkları çok yüksek, sıcaklık değişimine ve kimyasallara karşı çok dayanıklı camlardır.

Lamine Camlar: İki veya daha fazla cam arasına polimer konularak üretilen camlardır. Bu şekilde cama kırılma esnasında dağılmama özelliği kazandırılır.

Alüminosilikat Cam: Bileşiminde %20’den fazla Al2O3 içeren camlara denir. Bu camlar, laboratuvar termometresi, beherglas gibi alevle doğrudan temas eden malzemelerin yapımında kullanılır.

Silisyum Camları: %96 ve üzerinde SiO2 içeren camlara, silisyum camları denir. Çok saydam özellikte olduklarından UV ve mikrop öldürücü lambaların yapımında kullanılırlar. Maliyetleri çok yüksek camlardır.

 

 

KİL

 

Kil doğada bol miktarda bulunan minerallerdendir. Kili meydana getiren maddeler sulu alüminyum silikatlerdir. mAl2O3 , nSiO2 , pH2O genel kimyasal bileşim formülü ile ifade edilen kil, çok saf olduğu zaman hidrate Alümin Silikat (kaolinit) adını alır. Kaolinit'in kimyasal formülü, Al2O3.2SiO2.2H2O dur. Kilin yapısı itibarıyla su çekme özelliği vardır.
 • Kilin yapısındaki nem uzaklaştırılırsa yapı malzemesi olarak kullanılabilir.
 • Kilin sanayide yaygın olarak kullanılmasının nedeni plastik özelliği alabilmesidir. Bunun sonucunda kil’e kolay şekil verilebilmektedir.
 • Kil’in ayrıca şeklini koruyabilme, doğal renge sahip olma, büzüşme gibi özellikleri de vardır.

Yorum Yaz

1138 Misafir, 13 Kullanıcı, Toplam: 1151 Kişi
Armağan S. H. E. Ferid K. Emel B. Berkay T. Ebru A. FIRAT P. Emel K. Ebru F. Ege B. Toprak K. M. G. Emir Ö.
Admin Yetkili Paket Sahibi Üye Üye