Temel Kavramlar ve Sayılar - Rakam ve Sayı


                                                                  TEMEL KAVRAMLAR VE SAYILAR 

    A. Rakam ve Sayı

Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam adı verilir.

Örnek: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Çokluk belirtecek şeklide, rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan ifadelere sayı adı verilir.

Örnek: -8 , 9 , 17 , 2/3 , √41 , π

Not:Her rakam bir sayıdır. Ancak, her sayı bir rakam değildir.

    B. Sayı Kümeleri

        1. Doğal Sayılar

    N = 0,1,2,3,...  kümesinin elemanlarının her birine doğal sayı denir.

    Dikkat: Sıfır hariç tüm doğal sayılar pozitif doğal sayıdır.

        2. Sayma Sayıları

    N+ = 1,2,3,... kümesinin elemanlarının her birine sayma sayılar(pozitif doğal sayı) denir.

 

        3. Tam Sayılar

    Z = ... , -2,-1,0,1,2, ...  kümesinin elemanlarının her birine tam sayı denir.

Burada,

    Z+ = 1,2,3, ...  kümesinin elemanlarının her birine pozitif tam sayı denir.

    Z- = ... , -3,-2,-1  kümesinin elemanlarının her birinenegatif tam sayı denir.

Dikkat: 0 tamsayısı ne negatif ne de pozitiftir. Diğer bir ifade ile işareti yoktur.

Böylece, tam sayılar kümesini Z = Z+ U Z- U 0    şeklinde ifade edebiliriz.

NOT: Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.

 

        4. Rasyonel Sayılar    

b ≠ 0 ve a ile b birer tam sayı olmak üzere a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir.

O halde rasyonel sayılar kümesini Q =(a/b) : a,b ∈ Z ve b ≠ 0 olarak ifade edebiliriz.

NOT: Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır.

 

        5. İrrasyonel Sayılar   

Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Yani b ≠ 0 ve a ile b birer tam sayı olmak üzere a/b şeklinde yazılamayan sayılardır. Ondalık gösterimlerine bakıldığında ise virgülden sonra belli bir kurala göre gitmeyen sayılardır. Bu sayılar Q' ile gösterilir.

 

        6. Reel ( Gerçek ) Sayılar

Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel (gerçel) sayılar kümesi denir.

Reel sayılar kümesi = R = Q U Q'  şeklinde ifade edilebilir.

O halde bu bilgilerimizden yola çıkarak aşağıdaki genellemeye ulaşabiliriz.

R: Reel Sayılar Kümesi

Q: Rasyonel Sayılar Kümesi

Z: Tam Sayılar Kümesi

N: Doğal Sayılar Kümesi

 

Yorum Yaz

237 Misafir, 12 Kullanıcı, Toplam: 249 Kişi
H. E. S. E. Ada E. Berk B. Ege K. Berke Y. Burcu B. Esma A. Esma E. S. E. Ada D. M. Ç.
Admin Yetkili Paket Sahibi Üye Üye