Ünsüz Düşmesi (Sessiz Düşmesi) - Ünsüz Türemesi (Sessiz Türemesi) - Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler) - Ulama - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

C)Ünsüz Düşmesi (Sessiz Düşmesi)

“ k ” ile biten bazı sözcükler ek aldıklarında “ k ” sesi düşer:

 

Örnek: Küçük-cük / küçücük Örnek: Yumuşak-cık / yumuşacık

Örnek: Yüksek-l-mek / yükselmekÖrnek: Alçak-l-mak / alçalmak

Örnek: Çabuk / çabucakÖrnek: Ufak / ufalmak

Örnek: Kalk-dır / kaldırÖrnek: Minik-cik / minicik

 

ÖNEMLİ UYARI: Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünsüz düşmesi meydana gelebilir.

 

Örnek: Üst-teğmen / üsteğmen

Örnek: Ast-teğmen / asteğmen

Örnek: Ad-daş / adaş

 

D)Ünsüz Türemesi (Sessiz Türemesi)

Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler Türkçede tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir.

 

Örnek: Hak-ı / hakkıÖrnek: His-i / hissiÖrnek: Ret-i / reddi

Örnek: Tıp-ı / tıbbıÖrnek: Zam-ı / zammıÖrnek: Zan-ı / zannı

Örnek: Af / affetmekÖrnek: His / hissetmekÖrnek: Zan / zannetmek

 

ÖNEMLİ NOT: Bileşik fiiller oluşurken ses düşmesi ya da ses türemesi yaşanıyorsa, sözcükler mutlaka bitişik yazılır.

 

E) Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler)

 

Türkçede iki ünlü yan yana gelmediği için, ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek getirileceği zaman araya kaynaştırma harfleri (y,ş,s,n) getirilir.

 

Örnek: Soba-y-aÖrnek: Su-y-uÖrnek: İki-ş-er Örnek: Yedi-ş-er

Örnek: Baba-s-ıÖrnek: Kuzu-s-uÖrnek: O-n-u Örnek: Bu-n-a

ÖNEMLİ NOT: Kaynaştırma harfleri bazı sözcüklerde iki ünlü arasında olmadan da kullanılır.

 

Örnek: Kısa-y-dıÖrnek: Şu-n-daÖrnek: Bu-n-dan Örnek: Araba-y-la

 

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü yoktur. Bu sözcüklerde yer alan y, ş, s ve n harfleri söz konusu sözcüklerin kökünde yer almaktadır.

 

Örnek: beşerÖrnek: altmışarÖrnek: yetmişer

 

 

F) Ulama

Ünsüzle biten bir sözcükten sonra, ünlüyle başlayan bir sözcük gelmesiyle oluşur.

Örnek: Vatan_içinÖrnek: İşin_özüÖrnek: Şişenin_ağzı

 

ÖNEMLİ NOT: Araya virgül gelmesi halinde ulama gerçekleşmez.

Örnek: Hasan, okuldan döndü. (Ulama yoktur.)

Yorum Yaz

1769 Misafir, 12 Kullanıcı, Toplam: 1781 Kişi
Deniz B. Sinem Ç. Ebru K. Deniz P. Koray A. S. B. Aşkın B. S. Ü. H. E. Ali A. Sinem A. Barlas P.
Admin Yetkili Paket Sahibi Üye Üye