İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

İKİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ 

Verilen denklemlerden en az bir tanesi ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem olmak üzere iki denklemden oluşan sisteme ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Bu denklem sistemini sağlayan (x,y) sıralı ikililerinin kümesi verilen sistemin çözüm kümesidir. Örnek: 

 

ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım.

 Çözüm Alttaki denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayarak 

 

ÖRNEK

ÇÖZÜM 

 

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜM KÜMELERİ 

ÖRNEK