Birinci Dereceden Eşitsizlikler * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

  • Tanım

> (büyüktür), ≥ (büyüktür veya eşittir), < (küçüktür), ≤ (küçüktür veya eşittir) sembolleri ile yazılan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir.

Gerçel (reel) sayı ekseninde (sayı doğrusu) herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar daima o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da o sayıdan küçüktür.

    2. Basit Eşitsizliklerin Özellikleri a , b , c , x , y ∈ R olmak üzere;

  • a < b iken c > 0 ise, a . c <b . c'dir.

                          c < 0 ise , a . c >b .c 'dir.

  • a² < a ise , 0< a < 1 'dir.
  • a < a² ise , a< 0 ya da a > 1 dir.
  • a² < -a ise , -1 < a < 0 dır.

1.       Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez.  2 < x < 5  2 + 3 < x + 3 < 5 + 3→  5 < x + 3 < 8 dir.               2 < x < 5  2 - 3 < x - 3 < 5 - 3→  -1 < x - 3 < 2 dir.

2.      Bir eşitsizliği pozitif bir sayı ile çarparsak (bölersek) eşitsizlik yön değiştirmez; negatif bir sayı ile çarparsak (bölersek) eşitsizlik yön değiştirir.               -4 < x < 1 → 7/ -4 < x < 1 → -28 < 7x < 7 dir.               -4 < x < 1 → 7/ -4 < x < 1 → -1 < 7x < 28 dir.

3.       Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir.   

 

4.        Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa çıkartılamaz. Bu durumda eşitsizliklerden biri (-) ile çarpılarak toplamaya dönüştürülür. Aşağıdaki eşitsizliklere göre x - y değerini bulmak için y'nin bulunduğu eşitsizlik (-) ile çarpılır.               

 2 < x < 5                                           

 7 < y < 12                ( -12 < -y < -7 ) Daha sonra x + (-y) hesaplanır. 

                                       2 < x < 5                                            

                                       -12 < -y < -7 

                                    +------------------------- 

                                    -10 < x - y < -2 dir.

 

5.       Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa çarpılamaz. Bu durumda eşitsizliklerin uç noktaları ikişerli olarak birbiri ile çarpılır. Bu işlemler sonucunda en büyük değer ve en küçük değer alınır.                         

2 < x < 5                                  2 . 1 = 2                      5 . 1 = 5

 -4 < x < 1                                2 . -4 = -8                   5 . -4 = -20               → -20 < -8 < 2 < 5 olup                    

 *------------------                        

-20 <x .y< 5 dir.

 

Sayı Doğrusunda Gösterme

ÖRNEK: 2x − 5>−15 eşitsizliğini çözelim ve çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterelim. 

2x − 5 > −15 

2x  > −10 

x> −5 

x değerleri -5 ten büyüktür. 

Yani çözüm kümesi (−5,∞) olarak bulunur.

ÖRNEK: −14 ≤ 3x + 1 < 16 eşitsizliğini çözelim ve çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterelim.

  −14 ≤ 3x + 1 < 16 

−15 ≤ 3x < 15 

−5 ≤ x < 5      Çözüm kümesi [−5,5) olarak bulunur.