Türkiye Ekonomik Coğrafyası 2 * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

TARIM TEKNİKLERİ:

İlkel ( Kaba – Ekstantif ) Tarım:

 • İlkel tarım metotları kullanılır. Makineleşme, sulama, gübreleme yoktur.
 • Üretim doğal koşullara bağlı olduğundan üretimde dalgalanmalar yaşanır.
 • Verim azdır.
 • Tarımda çalışan kişi sayısı fazladır.
 • Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nde uygulanır.

Modern (İntansif) Tarım:

 • Makineli tarım yapılır. Sulama, gübreleme, tohum ıslahı önemlidir.
 • İklime bağlılık az olduğunda üretimde dalgalanmalar azdır.
 • Tarımda çalışan kişi sayısı azdır.
 • Verim yüksektir.
 • Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde uygulanır.

Nöbetleşe Ekim:

 • Nadas uygulamalarının önüne geçmek için uygulanır.
 • Kurak ve yarı kurak alanlarda uygulanır.
 • Tarım alanlarında bir yıl bir ürün ikinci yıl diğer bir ürün ekimidir.
 • Nöbetleşe ekimde 2. ürün olarak baklagiller kullanılır. (Fasulye, Nohut, Mercimek)
 • İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.

Organik Tarım:

 • İnsan sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yapılan tarımdır.
 • Organik tarım yapan bir insan uluslararası bir belge almak zorundadır.

Nadas Uygulaması:

 • Suyun az olduğu kurak alanlarda uygulanır.
 • Toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakmaktır.
 • Erozyona sebep olur.
 • Verim azdır.
 • Üretim iklime bağlıdır.
 • İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.

 

TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 

Sulama:

 • Topraklarımızın %70 den fazlasında yaz kuraklığı yaşanır. DSİ (Devlet Su İşleri) bu nedenle GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi) projelerini yapmıştır.

Sulama ile Meydana Gelen Değişimler:

 • Tarımsal verim artar.
 • Ürün çeşitliliği artar.
 • Tarım yapılan alanlar genişler.
 • Üretimde dalgalanmalar azalır.
 • Nadas alanları azalır.
 • Tahıl ve baklagillerin ekim alanı daralır.
 • Sanayi bitkilerinin ekim alanı genişler.
 • İklime bağlılık azalır.

GÜBRELEME:

 • Toprağa mineral ve organik madde takviye edilir.
 • Doğal ve suni olarak ikiye ayrılır. Suni gübrenin ham maddesi fosfattır.
 • Suni gübre ve fosfat sınırlı olduğundan ithal edilir.

TOHUM ISLAHI:

 • Kaliteli tohum verimi artırır. Ülkemiz genellikle İsrail ve Hollanda gibi ülkelerden tohum ithal eder.

TOPRAK BAKIMI:

 • Toprağın sürülmesi, çapalanması ve zararlı bitkilerden arındırılmasıdır.

PAZARLAMA:

 • Üretilen malın hem iç hem de dış ticarette tüketilmesidir.
 • Devlet tüketilmeyen mallarda destekleme alımları yapmaktadır.

MAKİNELEŞME:

 • Teknik araç ve gereçlerin kullanılmasıdır.
 • Verim artar. Hasat kısalır. İşsizliğe neden olur.
 • Eğimli alanlarda tarımda makine kullanımı zordur.

DESTEKLEME ALIMLARI:

 • Belirlenen taban fiyat üzerinden devletin çiftçiden ürün almasıdır.
 • Amaç, çiftçinin zara görmesini engellemek ve bölgesel ürün fiyatında iniş ve çıkışları engellemektir.

  

 

TAHIL TARIMI: ( BÖLGE – İL – ÖZELLİK ):                

SANAYİ BİTKİLERİ ( BÖLGE – İL – ÖZELLİK ):

YAĞ BİTKİLERİ:

AYÇİÇEĞİ:

 • Yetişme döneminde nem, olgunlaşma döneminde kuraklık ister.
 • En önemli yağ bitkisidir.
 • BÖLGE: Marmara Bölgesi
 • İL: Tekirdağ - Edirne - Konya

ZEYTİN:

 • Kış ılıklığı, yaz kuraklığı ister.
 • Akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünüdür.
 • BÖLGE: Ege Bölgesi
 • İL: Aydın - Manisa -  Balıkesir - İzmir 

 

MEYVECİLİK ( BÖLGE - İL – ÖZELLİK ):