Türkiye Ekonomik Coğrafyası 8 * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

TÜRKİYE’DE TİCARET

 Üretilen mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

İÇ TİCARET:

 • Ticaretin, bir ülkenin kendi iç pazarlarına yönelik olarak yapılmasına denir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde az iken günümüze doğru hızla gelişmiştir.

 

 • Bölgeler arası iklim ve sanayileşme düzeyinin farklılık göstermesi iç ticaretin hareketliliğini arttırmıştır.

DIŞ TİCARET:

 • Bir ülkenin dışardan mal alması ya da satmasıdır.
 • İhracat ve İthalat toplamına Dış Ticaret Hacmi denir.
 • Türkiye'de ithalat, ihracattan fazla olduğu için Dış Ticaret Açığı ortaya çıkmıştır.

İhracat: 

Bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır.  Cumhuriyet döneminde ihracatta en büyük pay tarım ürünlerine aitken günümüzde sanayi malları olmuştur. 

 

İthalat:

 Yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır.

İthal Ettiğimiz Bazı Ürünler

 • En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke Irak’tır. En fazla dış ticaret açığı verdiğimiz ülke ise Rusya’dır.

Serbest Ticaret Bölgesi: 

Belirlenmiş bazı alanlarda ithal ve ihraç ürünlerinin gümrük vergisi alınmadan alınıp – satıldığı yerlerdir. 

Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları

 • Yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak,
 • Yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
 • İhracata dönük sanayinin gelişmesini teşvik ederek ihracatı arttırmak,
 • Döviz girişini arttırmak,
 • Yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak,
 • Gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin(teknoloji) yurtdışından getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulurlar.

                                         

Yorum Yaz

1895 Misafir, 12 Kullanıcı, Toplam: 1907 Kişi
Koray E. Dağhan G. Ege T. Ece Y. Ece E. H. E. İrem D. Bartu A. Berk P. H. D. Armağan S. S. B.
Admin Yetkili Paket Sahibi Üye Üye