Türkiye Ekonomik Coğrafyası 5 * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI

§  Enerji kaynakları ülkemizin ihtiyacını karşılamadığı için ithal edilir. İthalatımızın %50'sini enerji kaynakları oluşturur. (Doğalgaz-Petrol) .Bu sebeple Dış Ticaret açığı oluşmuştur.

TAŞKÖMÜRÜ

 

·        1.jeolojik zamanda oluşmuştur.

·        Linyite göre enerjisi daha yüksektir.

·        Türkiye'de Zonguldak, Ereğli, Amasra'da çıkartılır.

·        Karabük ve Ereğli Demir-Çelik fabrikalarının enerji kaynağını oluşturur.

·        Bir kısmı Zonguldak/Çatalağzı termik santralinde kullanılarak elektrik elde edilir.

·        Üretim yetersiz olduğu için ithal edilir.

LİNYİT

  •      3.jeolojik zamanda oluşmuştur.
  •      Enerji değeri düşüktür.
  •      Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için linyit yatakları bakımından çok zengin bir ülkedir.

§  Linyit rezervinin ve elektrik üretimin en fazla olduğu yer Afşin-Elbistan'dır.

§  Taşkömürü çıkarım alanı dar iken, Linyit çıkarım alanı geniştir. Bunun sebebi arazinin jeolojik yapısıyla alakalıdır.

DOĞALGAZ:

  •      3.jeolojik zamanda oluşmuştur.
  •      İthal edilir.
  • Türkiye'de elektrik üretiminin yarıya yakını doğalgazla karşılanır

PETROL:

  •      Ulaşım araçlarında yakıt, plastik, gübre, boya gibi birçok alanda kullanılır.
  •      Petrol yataklarımızın %95 i Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.
  •      Çıkarılan petrol %10'luk ihtiyacımızı karşılar.
  • İthal edilir

     Ataş / Mersin petrol rafinerisi; 2002 yılında rafineri özelliğini kaybetmiş, depolama amaçlı kullanılmaktadır.

     İzmir / Aliağa ve Van / Engil'de Motorinle çalışan, Artvin / Hopa'da ise Fueloil ile çalışan termik santraller vardır.

SU GÜCÜ (HİDROELEKTRİK)

·        Türkiye dağlık ve engebeli bir ülke olduğu için akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir.

·        Yükselti + Eğim önemlidir.

·        Hidroelektrik potansiyelin en fazla olduğu bölge; Doğu Anadolu Bölgesi, en az olduğu bölge ise; Marmara Bölgesidir.

·        Hidroelektrik üretimin en fazla olduğu bölge; Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.

·        Hazar, Eğirdir, Tortum gibi göllerde enerji elde edilir.

·        İklimden etkilenir.

ATATÜRK BARAJI

RÜZGÂR SANTRALLERİ

·        Yer şekilleri + İklime bağlı olan enerji kaynağıdır.

·        Türkiye'nin ilk rüzgâr santrali İzmir / Alaçatı'dır. (1998)

·        Çanakkale / Gelibolu - İstanbul - Aydın - Balıkesir - Manisa - Hatay illerinde de rüzgârdan yararlanılır.

JEOTERMAL ENERJİ:

·        Yeraltındaki sıcak sulardan ya da Su buharından elde edilen enerjidir.

·        Fazla olması için arazinin genç ve kırıklı yapıya sahip olması gerekir.

·        Binaların ısıtılmasında, Seracılık, Konserve, Sağlık alanında kullanılır.

·        Ülkemizde Ege Bölgesi 1. Sıradadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ

·        İklime bağlıdır.

·        Türkiye'nin büyük bir kısmı güneş enerjisinden yararlanabilecek potansiyele sahiptir.

·        Karadeniz Kıyı Kesimi + Doğu Anadolu Bölgesi hariçtir.

·        Mersin - Denizli - Konya - Urfa

§  Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Noor Abu Dhabi ‘’ Birleşik Arap Emirliklerinde ‘’ yer alır.

NÜKLEER ENERJİ

Uranyum ve Tortum madenleriyle çalışır.

Soğutma suyunun bol, deprem riskinin az olduğu yerlerde kurulur.

·        Sinop / İnceburun

·        Mersin / Akkuyu

·        Kırklareli / İğneada

BİYOENERJİ / BİOMAS ENERJİ

·        Biyoenerji, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden sağlanan yenilenebilir enerjidir.

·        Biokütle, güneş ışığını kimyasal enerji şeklinde depolayan herhangi bir organik malzemedir.

·        Yakıt olarak odun, odun atıkları, saman ve diğer mahsul artıkları gübre, şeker kamışı ve çeşitli tarımsal işlemlerden elde edilen diğer birçok yan ürünü içerebilir.

·        Ülkemizde en büyük biyoenerji İzmir / Ödemiş’te vardır. Birçok bölgemizde ve ilimizde de biyoenerji santralleri vardır.