Türkiye Ekonomik Coğrafyası 3 * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK

         Hayvancılığı Geliştirme Yöntemleri:

 • Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilme
 • Erken kesimin önüne geçilme
 • Yerli ırkların iyileştirilmesi ( Soy Islahı )
 • Çayır ve Meraları ıslah etmek ve korunması
 • Ahır ( Besi ) hayvancılığını geliştirilmesi
 • Yem üretimine önem vermesi
 • Destek ve Kredi olanaklarının arttırılması
 • Pazarlama imkânlarının gelişmesi.

BESİ(AHIR) HAYVANCILIĞI

 • Hayvanların modern tesislerde yem ile beslenmesidir.
 •  Kapalı ortamda yapıldığı için iklime bağlılık azdır. 
 • Üretimde dalgalanmalar azdır.
 • Ege, Marmara, İç Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
 • Yoğun nüfuslanmış bölgeler ve şeker fabrikalarıyla paralellik gösterir.

MERA HAYVANCILIĞI

 • Bitki örtüsüne bağlı olarak yapılır.
 • İklime bağlı olduğu için verim düşüktür.
 • Üretimde dalgalanmalar fazladır.
 • Otlak ve meraların fazla olduğu yerlerde gelişmiştir.
 • Ülkemizde en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde ( Erzurum - Kars - Ardahan ) gelişmiştir.

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK:

 • Otlak ve meraların fazla olduğu yerlerde yapılır.
 • Büyükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu, en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
 • En fazla yetiştirilen büyükbaş hayvan sığırdır.
 • Suyu seven ve sınırlı sayıda olan Manda Karadeniz Bölgesinde ( Samsun ) yaygındır.
 • Büyükbaş hayvan sayısı, küçükbaş hayvan sayısından az olmasına rağmen et ve süt verimi daha fazladır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK: 

 • Hayvan varlığımızın %70'ni oluşturur.
 • Step (Karasal) iklimiyle paralellik gösterdikleri için geniş alanlarda yetiştirilir.
 • Ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
 • En fazla yetiştirilen küçükbaş hayvan koyundur.
 • Koyun sayısının en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesi’dir.

KOYUN TÜRLERİ VE DAĞILIŞI

KIL KEÇİSİ VE TİFTİK KEÇİSİ:

 

§  Ülkemiz balıkçılığın gelişmemiş olmasının en önemli nedeni; okyanusa kıyımızın olmamasından dolayı açık deniz balıkçılığının yapılamamasıdır.

§  Ülkemizde balık çeşitliliği en fazla Akdeniz’de, balık sayısı en fazla Karadeniz’dedir.

Balık Göç Yolları